Servisledning

Servisledning är den ledning som leder dricksvatten mellan huvudledningen i gatan till ditt hus eller er fastighet.

Servisledning

Servisledning är den ledning som leder dricksvatten mellan huvudledningen i gatan till ditt hus eller er fastighet.

Servisledning syns inte, men de märks när det blir problem med stopp i avloppet, vattenläckor eller källaröversvämning. Därför är det är lätt att glömma bort vatten- och avloppsledningarna som är nergrävda på tomten. Det är fastighetsägaren, oavsett om det är ditt privata eller om det är en företagsverksamhet, som har ansvaret för att servisledningen mellan ansluten byggnad och förbindelsepunkten fungerar som det ska.

I det normala fall är förbindelsepunkten belägen ca 0,5 meter utanför fastighetens tomtgräns.

Bygga nytt eller bygga om!
Det är mycket att tänka på när du ska bygga hus. För att du ska få fräscht dricksvatten i kranen samtidigt som ditt avloppsvatten leds bort utan problem är det viktigt att vatten- och avloppsrören på din tomt installeras på rätt sätt. Det är också förutsättningen för att få anslutas till det kommunala ledningsnätet.

FUNDERAR DU PÅ ATT BYTA INKOMMANDE VATTENLEDNING ELLER UTGÅENDE AVLOPPSSLEDNING?

Det flesta vet att avloppsrör sätts igen eller kan gå sönder och måste bytas efter några årtionden, men inte alla vet att även den inkommande vattenledningen – servisledningen – kan bli igensatt och behöva bytas.
Speciellt äldre inkommande vattenledningar i koppar blir igensatta med tiden. Främst är det kalk, som finns naturligt i dricksvattnet, som avlagras i rören. Beroende på var du bor och hur mycket kalk som finns i dricksvattnet – hur hårt det är – går processen olika snabbt.
Modernare inkommande vattenledningar är ofta i plast och har mycket färre problem med att de sätts igen, eftersom plasten är så hal. I stället torkar de och spricker med tiden.
Åtgärder i rätt tid och på rätt sätt ökar värdet på fastigheten och har stor betydelse i försäkringsärenden.

VAD KOSTAR DET ATT BYTA VATTENLEDNING TILL HUSET?

Kostnaden varierar med hur lång ledning du har och hur mycket man behöver gräva, men i de flesta fall ett par timmar. Be om en offert för att få exakt svar.

VAD INNEBÄR DET ATT DRA OM INKOMMANDE VATTEN?

I de flesta fall innebär det att vi gräver upp inkommande vattenledning, från anslutningen intill tomtgränsen, fram till huset och byter den befintliga ledningen till en ny modern ledning.

ROST I VATTENLEDNINGAR, VAD GÖR JAG ÅT DET?

Uppstår rost i vattenledningarna innebär det förmodligen att vattenledningarna är för gamla och består av järn. I dessa fall rekommenderar vi att byta befintlig ledning till modernare material. Ex. plast.

AVLOPPSRÖRET UNDER HUSET ÄR TRASIGT. HUR LÖSER MAN DET?

Det finns olika metoder att tillämpa för den bästa lösningen för just er. En av de större faktorerna som har stor betydelse vid övervägning av vilken metod som är mest lämpligt för just er är att man ser till vad huset har för grundläggning.
Om rören lättåtkomliga, byter vi ut det befintliga. Finns en modern, armerad platta kan det vara besvärligare. Här kan bättre lösning vara relining, då gjuter man nya rör inuti den befintliga rörledningen.

Kontakta oss på Hansson & Hansson Rör om du går i tankar på att byta ut er servisledning. Vi ser till att våra vatten- och avloppsinspektörer ser över både er och den kommunala delen av servisledningen ses över samtidigt.
Tel. växel 08-600 35 05

Våra tjänster

Vatten & VVS

VÄRME & KYLA

SERVISLEDNING

GASINSTALLATIONER

ENERGIBESPARING

PROJEKTERING