Värme & kyla

Värmepumpar, värmeväxlare, oljepannor, varmvattenberedare, fjärrvärmecentral.
Fri kyla och kylsystem, air-condition, kylanläggningar.
Luft/luft och luft/vatten värmepumpar

Värme & kyla

Värmepumpar, värmeväxlare, oljepannor, varmvattenberedare, fjärrvärmecentral.
Fri kyla och kylsystem, air-condition, kylanläggningar.
Luft/luft och luft/vatten värmepumpar

En behaglig inomhustemperatur är en grundläggande faktor för trivsel.
Hos oss erbjuds snabba och smidiga installationer av önskade värmesystem för trivsammare klimat och energisparande. Vi garanterar lösningar av högsta kvalitet.
Vi specialiserar oss på att effektivisera och skapa hållbara lösningar för såväl värme som kyla.
Vi har en djup förståelse för de senaste teknikerna och metoderna inom värme-och kylinstallationer.

Med vår expertis och gedigna erfarenhet i branschen strävar vi ständigt efter att erbjuda dig som kund ett skräddarsytt energisystem med högkvalitativa lösningar som är väl anpassade efter fastighetens specifika förutsättningar och krav.
Vi garanterar en smidig och effektiv installation för att säkerställa att energianläggningen fungerar optimalt efter kundens unika behov.

Det finns många alternativ och det bästa för fastigheten är beroende av många faktorer.
Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi ska hjälpa dig att dra nytta av energin som en pålitlig och hållbar lösning för din fastighet.

Vi ser fram emot att samarbeta med dig för att skapa en effektiv och hållbar installation som möter dina behov på bästa möjliga sätt!

Varmt välkommen att höra av dig till oss på Hansson & Hansson Rör, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!
Tel. växel 08-600 35 05

Exempel på kyla och värme

Bergvärme

Bergvärme tar tillvara på solens energi som lagras på naturlig väg i berggrunden.
Bergvärme är en pålitlig, bekymmerfri värmekälla och även ett av de mest effektiva energialternativen. Genom att välja bergvärme minskar du på energiåtgången, vilket är fördelaktigt för såväl ekonomi som miljö. När du fått din bergvärmepump på plats, behöver du normalt sett inte oroa dig för någonting alls.

Bergskyla

Vi specialiserar oss på att dra nytta av naturliga resurser som bergskyla för att möjliggöra betydande energibesparingar och minskade driftskostnader för våra kunder.
Våra installationer förbättrar inomhusklimat både hos privatpersoner och företag.

Genom att utnyttja och integrera existerande naturtillgångar som exempelvis bergskyla med innovativa metoder och tekniker skapar vi hållbara och miljövänliga lösningar samtidigt som vi möjliggör både energibesparingar och minskade driftkostnader.

Exempel på kyla och värme

Värmepumpar

En värmepump är en anordning som flyttar värme från en plats till en annan med hjälp av komprimering och expansion av en kylmedels gas.

Värmeväxlare

En värmeväxlare är en apparat som används för att överföra värmeenergi mellan två eller flera medier, vilka är åtskilda från varandra.

Oljepanna

En oljepanna är en typ av värmepanna som används för att generera värme genom förbränning av olja.

Varmvattenberedare

En varmvattenberedare är en anordning som används för att värma och lagra varmt vatten för användning i hushåll, kommersiella fastigheter eller industriella applikationer.

Fjärrvärmecentral

En fjärrvärmecentral är en anläggning som används för att producera och distribuera värme till flera olika byggnader eller fastigheter från en centraliserad källa.

Frikyla

Frikyla är en metod för att kyla inomhusmiljöer genom att utnyttja kalla utomhustemperaturer istället för att förlita sig på konventionella kylsystem som använder kompressorer.

Våra tjänster

Vatten & VVS

VÄRME & KYLA

SERVISLEDNING

GASINSTALLATIONER

ENERGIBESPARING

PROJEKTERING